Wij meten en analyseren het gebruik van onze website door middel van de privacyvriendelijke analytics-tool Matomo. Lees ook onze privacyverklaring.
Oké, ik begrijp het

Deelname voorwaarden

Stichting Massaschade & Consument is een collectieve actie gestart tegen ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO). ABN AMRO rekende kleine ondernemers jarenlang te hoge rentes bij doorlopende kredieten met variabele rente. Stichting Massaschade & Consument vraagt de rechtbank Amsterdam om ABN AMRO te veroordelen tot terugbetaling van de door kleine ondernemers onverschuldigd betaalde rente.

Voor wie is deze actie?

De stichting komt met deze collectieve actie op voor alle zzp-ers, eenmanszaken en andere mkb’ers die na 2003 een overeenkomst met ABN AMRO Bank N.V. hebben gehad op basis waarvan ABN AMRO doorlopend krediet met een variabele rente heeft verstrekt onder de productnaam OndernemersKrediet, OndernemersRekeningCourantKrediet, OndernemersFlexibelKrediet, Medisch Praktijk Krediet of enig andere naam. De stichting komt met deze collectieve actie niet op voor mkb’ers die een overeenkomst met ABN AMRO hebben gehad op basis waarvan ABN AMRO doorlopend krediet heeft verstrekt tegen een rentepercentage dat expliciet is gekoppeld aan een zogenoemde benchmarkrente vermeerderd met een vaste opslag en een individueel bepaalde opslag (waarmee sprake is van een maatwerkkrediet).

Hoe kunt u deelnemen?

Door uw gegevens in te vullen in het aanmeldformulier op renteherstel.nl kunt u meedoen met Stichting Massaschade & Consument voor de ABN AMRO-zaak. Daarmee wordt u een deelnemer van onze collectieve actie tegen ABN AMRO.

Wat betekent deelnemen?

Door deelnemer te worden verklaart u dat u onze collectieve actie steunt en daaraan meedoet (opt-in). Daarnaast geeft u ons een volmacht om

  • namens u te onderhandelen met ABN AMRO over een schikking en die te treffen – ook buiten deze collectieve actie; en
  • u af te melden of te opt-out-en voor collectieve acties en/of schikkingen van eventueel andere belangenorganisaties tegen ABN AMRO die betrekking hebben op dezelfde kwestie(s); en,
  • indien u woont in het buitenland, namens u eventueel een opt-in verklaring te versturen aan de rechtbank.

Tot slot spreekt u met ons af dat u zich niet bij een actie van andere belangenorganisatie over dezelfde kwestie(s) zult aanmelden. Doet u dat toch, dan bent u mogelijk twee keer een vergoeding verschuldigd (namelijk van beide acties). 

Kunt u later nog stoppen met deze actie?

Deze zaak tegen ABN AMRO is een collectieve actie volgens het zogenoemde wettelijke opt-outsysteem. Het opt-outsysteem werkt in beginsel zo dat als Stichting Massaschade & Consument door de rechter als exclusieve belangenbehartiger wordt aangewezen, de stichting automatisch opkomt voor iedereen die voldoet aan de criteria onder “Voor wie is deze actie?”

Een deelname, inclusief volmacht, kan u binnen 14 dagen zonder gevolgen trekken. Dit kan door een mail te sturen naar deelname.abn-amro@massaschadeconsument.nl. Vermeld daarbij uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres waarmee u bent ingeschreven. Na deze termijn is opzeggen (met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen) mogelijk, maar als u vervolgens (mede) dankzij onze inspanningen een vergoeding ontvangt, bent u ondanks de opzegging nog steeds een percentage van uw vergoeding verschuldigd.

Wil u helemaal niet gebonden worden aan de uitkomst van deze procedure? Dan is het nodig dat u gebruik maakt van een zogenaamde wettelijke “opt-out” door een opt-outverklaring aan de rechtbank te sturen. Op dit moment kan dat nog niet, want de rechtbank heeft nog geen exclusieve belangenbehartiger aangewezen. De rechtbank zal te zijner tijd – nadat een exclusieve belangenbehartiger is aangewezen - een termijn geven voor de opt-outverklaring.

Welke kosten zijn er allemaal?

Als u met onze actie meedoet, hoeft u geen inschrijfkosten te betalen. Stichting Massaschade & Consument maakt namelijk gebruik van een externe procesfinancier, Omni Bridgeway (de “Financier”), die vooraf de kosten van de procedure op zich neemt. Bij een eventueel verlies van de procedure, blijven deze kosten voor rekening van de Financier. Voor deelnemers is deze actie van Stichting Massaschade & Consument dus zonder financieel risico. 

Bij succes ontvangt de financier een redelijke beloning voor het procesrisico in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Naar verwachting – en afhankelijk van duur, bijkomende procedures, kosten en opbrengsten – bedraagt dit percentage tussen de 20% en 25%. Het percentage van de beloning neemt af naarmate de totale vergoeding hoger is. Mocht de collectieve actie niet succesvol zijn, komen alle kosten voor rekening van de financier.

Stichting Massaschade & Consument zal de proceskosten zoveel mogelijk op ABN AMRO proberen te verhalen. In het geval dat dit niet lukt, worden de kosten (voor aftrek van de vergoeding aan de financier) vanuit de opbrengst betaald.

Stichting Massaschade & Consument zelf is een non-profit organisatie. Zij zal hier zelf geen geld aan verdienen.

Ik begrijp iets nog niet helemaal

Op onze website staan nog veel meer vragen en antwoorden. Die kunt u raadplegen via de pagina Veelgestelde Vragen. Is iets nog steeds niet helemaal duidelijk? Stuur dan een e-mail naar deelname.abn-amro@massaschadeconsument.nl met uw vraag.

Laat ABN AMRO niet wegkomen met uw te veel betaalde rente