Wij meten en analyseren het gebruik van onze website door middel van de privacyvriendelijke analytics-tool Matomo. Lees ook onze privacyverklaring.
Oké, ik begrijp het

Had u als zzp’er of mkb’er een lening of schuld bij ABN AMRO?

Sluit u aan bij onze collectieve actie voor rentecompensatie!

ABN AMRO rekende kleine ondernemers jarenlang te hoge rentes bij doorlopende kredieten. Doe mee aan de collectieve actie om de rekening te vereffenen.

Een initiatief van
Zo bent u als kleine ondernemer benadeeld

ABN AMRO liet de kredietrente wel meestijgen, maar niet dalen

Jarenlang heeft ABN AMRO de rente op doorlopende kredieten steeds met de marktrente mee verhoogd. Maar toen de marktrente daalde, liet de bank na om de kredietrente ook weer te verlagen. Kleine ondernemers met een doorlopend krediet hebben daardoor structureel te veel rente betaald.

Kredietrente
Marktrente

De bank verdiende miljarden over de rug van de kleine ondernemers

Een variabele rente betekent niet dat de bank deze zelf naar eigen inzicht mag bepalen. Wanneer de marktrente daalt, hoort deze renteverlaging 'doorgegeven' te worden aan klanten zodat hun kredietrente óók daalt. In plaats daarvan heeft ABN AMRO de rente verhoogd en 'vastgezet' op 10,49%, terwijl de rente nota bene als 'variabel' werd verkocht.

Kleine ondernemers moeten net als consumenten op eerlijke voorwaarden kunnen rekenen, en kunnen vertrouwen op hun bank. In plaats daarvan heeft ABN AMRO hen jarenlang als pinautomaat gebruikt.

Wat gaan wij doen?

Via de rechter eisen we compensatie voor de te veel betaalde rente

  • In een collectieve rechtszaak vorderen we de te veel betaalde rente voor u en duizenden andere mkb’ers terug.
  • Deelname is zonder kosten vooraf. De kosten van de procedure worden betaald door een procesfinancier, die in ruil daarvoor bij succes recht heeft op een deel van de opbrengst.
Voor wie?
1

Zzp’ers, micro-ondernemingen en eenmanszaken...

2

..die in 2003 of later een doorlopend krediet afsloten bij ABN-AMRO...

3

... waarbij de rente werd bepaald door ABN-AMRO zelf.

Wij zijn er voor u, en tegen onrecht

Renteherstel.nl is een initiatief van Stichting Massaschade & Consument, een ervaren non-profitorganisatie die opkomt voor de belangen van consumenten en kleine ondernemers.

Wij nemen het op tegen grote bedrijven en andere organisaties die hun klanten benadelen en daarmee denken weg te komen omdat ze over diepe zakken en dure advocaten beschikken. Eerder hebben we al acties gestart tegen Airbnb, TikTok en Google.

Tijdlijn

Voortgang in de rechtszaak

content

Zet Javascript aan om de tijdlijn te bekijken

Over Stichting Massaschade & Consument

Wij zijn er voor u, en tegen onrecht

Renteherstel.nl is een initiatief van Stichting Massaschade & Consument, een ervaren non-profitorganisatie die opkomt voor de belangen van consumenten en kleine ondernemers.

Wij nemen het op tegen grote bedrijven en andere organisaties die hun klanten benadelen en daarmee denken weg te komen omdat ze over diepe zakken en dure advocaten beschikken. Eerder hebben we al acties gestart tegen Airbnb, TikTok en Google.

Veelgestelde vragen

Heeft u een specifieke vraag of kon u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Neem dan contact met ons op via deelname.abn-amro@massaschadeconsument.nl

Waar beschuldigen jullie ABN AMRO van?

ABN AMRO rekende jarenlang te veel rente bij doorlopende kredieten. Na de kredietcrisis van 2008 daalde de marktrente sterk. ABN AMRO liet de variabele rente van doorlopende kredieten niet mee dalen met deze marktrente. Dit heeft ertoe geleid dat kleine ondernemers, variërend van eenmanszaken tot lokale winkels, substantieel meer rente hebben betaald dan redelijk was.

Wat is een collectieve actie?

Een collectieve actie (in het Engels een ‘class action’) is een procedure waarbij een groep gedupeerden met vergelijkbare claims hun krachten bundelen door zich te laten vertegenwoordigen door een belangenorganisatie. Dit kan een oplossing zijn wanneer kleine individuele ondernemers niet over de middelen beschikken om een eigen zaak te voeren.

In een collectieve actie beoordeelt de rechter de vorderingen van de hele groep in één keer. Zo kan de rechter een verbod uitspreken of kan de rechter vaststellen dat de aangesproken partij schadevergoeding moet betalen aan gedupeerden.

Wie zijn jullie en waarom doen jullie dit?

Stichting Massaschade & Consument is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van consumenten en kleine ondernemers. Eerder is Stichting Massaschade & Consument al collectieve acties gestart tegen Airbnb, TikTok en Google. Nu nemen we het op tegen ABN AMRO, voor kleine ondernemers die door oneerlijke rentepraktijken benadeeld zijn.

Meer informatie over ons vindt u op onze website.

Kost het geld om deel te nemen aan de rechtszaak?

Als u deelneemt aan onze collectieve actie maakt u vooraf geen kosten. Om dit mogelijk te maken, heeft Stichting Massaschade & Consument een financieringsovereenkomst gesloten met een financier (in dit geval Omni Bridgeway).

Bij succes ontvangt de financier een redelijke beloning voor het procesrisico in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de door haar gemaakte kosten). Naar verwachting – en afhankelijk van duur, bijkomende procedures, kosten en opbrengsten – bedraagt dit percentage tussen de 20% en 25%. Om te voorkomen dat de financier een bovenmatige beloning ontvangt, neemt het percentage van de beloning af naarmate de totale vergoeding hoger is. Mocht de collectieve actie niet succesvol zijn, komen alle kosten voor rekening van de financier.

Stichting Massaschade & Consument zal de proceskosten zoveel mogelijk op ABN AMRO proberen te verhalen. In het geval dat dit niet lukt, worden de kosten (voor aftrek van de vergoeding aan de financier) vanuit de opbrengst betaald.

Laat ABN AMRO niet wegkomen met uw te veel betaalde rente